ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥ satigur kee baanee sat saroop hai gurbaanee baneeaai || The Word of the True Guru's Bani is the embodiment of Truth; through Gurbani, one becomes perfect. (Raag Gauree - Sri Guru Granth Sahib Ji - Ang 304) The concept of...

read more